Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden en condities (de ‘Voorwaarden’) reguleren voor de gebruikers (‘je’ of ‘jouw’) het gebruik van de website www.sanas.nu (de ‘Website’) en de relatie met Joos Sportvoeding; vestigingsadres Jacobsschelp 26, 4533 DP Terneuzen, Nederland (‘wij’ of ‘ons’) (afhankelijk van welke entiteit een bepaalde order uitvoert). Je wordt uitdrukkelijk verzocht de Voorwaarden zorgvuldig door te lezen omdat deze jouw wettelijke rechten en verplichtingen betreffen. Indien je niet met de Voorwaarden instemt, verzoeken wij je geen gebruik te maken van de Website. Door een bestelling te plaatsen ben je gebonden aan onze Voorwaarden. Je dient deze Algemene voorwaarden af te drukken voor eventuele naslag in de toekomst.

Als je vragen mocht hebben over de Voorwaarden, kun je contact met ons opnemen.

 1. AKKOORD

Middels het gebruik van de Website geef je aan akkoord te gaan met de Voorwaarden en geeft je toestemming aan ons om informatie te verzenden (inclusief bijgewerke informatie) om informatie van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot, jouw betaalkaart of creditcard gegevens om jouw identiteit te verifiëren, jouw creditcard te valideren, om een creditcard autorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties toe te staan.

 1. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om:

 • Deze Voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren en zullen je daarvan op de hoogte stellen middels een passende aankondiging op de Website. Het is jouw verantwoordelijkheid het bestaan van deze wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze op de Website worden aangekondigd. Indien je niet met de gewijzigde Voorwaarden instemt, word je verzocht verder geen gebruik meer te maken van de Website. Indien je wel doorgaat met het gebruik van de Website na de datum waarop de wijzigingen van toepassing zijn, geef je aan akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.
 • de Website en de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken (tijdelijk of permanent) zonder je daarvan van te voren op de hoogte te stellen. Je bevestigt dat wij niet door jou aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wijzigingen of intrekking van de Website en inhoud.
 • De identificatiecode of het wachtwoord dat wij aan je aanbieden, door jou uitgekozen of door ons verstrekt, op te heffen, als wij van mening zijn dat je deze Voorwaarden niet hebt nageleefd.
 1. REGISTRATIE

Door gebruik te maken van deze website garandeer je dat:

 • je wettelijk in staat bent om contracten aan te gaan.
 • je minstens 18 jaar of ouder bent.
 • de persoonlijke informatie die je moet verstrekken voor registratie in alle opzichten correct, exact, actueel en compleet is.
 • Je je niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit.
 • je ons onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in jouw persoonlijke informatie door contact met ons op te nemen e-mail (info@sanas-sportvoeding.com) of telefoon: 0031 6 430 22 660.
 1. PRIVACY POLICY
 • Wij zullen al jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken overeenkomstig onze Privacy Policy. Verder zullen wij jouw informatie verwerken overeenkomstig onze Privacy Policy. Door gebruik te maken van onze Website geef je toestemming voor deze verwerking en garandeer je dat alle informatie die door jou verstrekt is juist is.
 • Als je winkelt op de Website, zullen wij je vragen om persoonlijke gegevens in te voeren die nodig zijn om je te kunnen identificeren, zoals jouw naam, e-mail adres, factuuradres, afleveradres, creditcardnummer en andere betalingsinformatie. Wij bevestigen dat deze informatie door ons wordt bewaard overeenkomstig de wet Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer je een bestelling doet op de Website, dan zullen wij je af en toe (ca. 4 keer per jaar) een e-mail nieuwsbrief sturen met nieuws, aanbiedingen en weetjes. Middels jouw akkoord op deze algemene voorwaarden geef je hiervoor expliciet jouw toestemming. Overigens kun je je altijd uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
 1. BESCHERMING VAN JOUW VEILIGHEID
 • Om te verzekeren dat jouw betaalkaartgegevens niet zonder jouw medeweten worden gebruikt, vergelijken wij naam, adres en andere persoonlijke informatie die je tijdens het bestelproces aan ons kenbaar hebt gemaakt met de bevoegde databases van derde partijen.
 • Wij nemen het risico op internetfraude erg serieus. Met het oog op het toenemend aantal frauduleuze creditcardtransacties, worden al onze bestellingen grondig gecontroleerd met behulp van de reeds verstrekte informatie. De mogelijkheid bestaat dat we contact met je opnemen voor aanvullende veiligheidscontroles waarvoor we graag jouw medewerking vragen. Frauduleuze transacties worden niet door ons getolereerd en zullen worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.
 • Door het accepteren van deze Voorwaarden sta je toe dat deze controles uitgevoerd worden. Tijdens deze controles kan persoonlijke informatie worden getoond aan agentschappen voor kredietregistratie die deze informatie kunnen aantekenen. Je kunt er zeker van zijn dat dit alleen gebeurt om jouw identiteit te bevestigen, er wordt geen kredietwaardigheid getoetst en jouw kredietpositie zal hierdoor niet aangetast worden. Alle informatie die door jou wordt verstrekt zal veilig en de Wet Beschermig Persoonsgegevens worden behandeld.
 1. NALEVING
 • De Website mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier worden gebruikt. Je gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving die van toepassing is op de Website en het gebruik daarvan. Je gaat ermee akkoord via de Website:
 • Geen computervirussen ,Trojans, worms, logic bombs of andere elementen zoals deze, die de normale computerprocessen kunnen verstoren, te introduceren, verspreiden, onderbreken of belemmeren.
 • Geen enkel materiaal te introduceren of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend of obsceen van aard is.
 • Geen onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop de site is opgeslagen, of andere servers, computers of databases die aan onze site verbonden zijn. Je zult de site niet aanvallen via een denial-of-service attack of een distributed denial-of-service attack.
 • Door deze bepaling te overtreden pleeg je een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en met hen samenwerken door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal jouw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk worden opgeheven.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van jouw gebruik van onze Website of het downloaden van enig materiaal van de Website of van andere sites die aan onze Website gekoppeld zijn.
 1. LINKS MET DERDEN
 • Voor het gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te herzien of te onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor veroorzaakte of vermeend veroorzaakte beschadiging, verlies of overtreding gerelateerd aan het gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of bronnen.
 1. BESTELLINGEN
 • Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, word je daarvan op de hoogte gesteld via e-mail (of via andere weg als geen e-mail adres is opgegeven) en heb je de mogelijkheid te wachten tot het item weer in voorraad beschikbaar is, dan wel jouw bestelling te annuleren.
 • Alle geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod de goederen of diensten van ons te kopen en wij behouden het recht voor om dit aanbod op elk moment af te slaan. Je erkent dat elke automatische ontvangstbevestiging van jouw bestelling die je van ons zou kunnen ontvangen, niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot aanvaarding van jouw aanbod om de aangeboden goederen en diensten op de Website te kopen. Het koopcontract tussen jou en ons wordt afgesloten op het moment dat wij (i) het bedrag van jouw betaalkaart, creditkaart, of PayPal afschrijven en (ii) de artikelen naar je verzenden of de diensten beginnen, afhankelijk van wat later plaatsvindt, en op welk tijdstip een e-mail ter bevestiging van het afsluiten van het koopcontract (‘Bevestiging van verzending’) naar je verzonden wordt. Wij zijn niet verplicht om goederen of diensten te leveren die onderdeel zijn van jouw bestelling totdat de verzending van deze goederen of diensten is bevestigd in een aparte Bevestiging van verzending.
 • Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover dit in onze macht ligt, om de details van jouw bestelling en betaling veilig te houden, maar in geval van het ontbreken van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, dat je zou kunnen leiden indien een derde partij ongeautoriseerde toegang verkijgt tot de gegevens die je verstrekt hebt bij het bezoeken of bestellen via de Website.
 • De producten die op de Website worden aangeboden mogen niet gebruikt worden voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om orders te annuleren en/of accounts af te sluiten als wij geloven dat er producten besteld worden in strijd met deze voorwaarde.
 • Jij draagt het risico voor de producten zodra ze zijn geleverd aan het afleveradres dat je hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer je een onjuist afleveradres hebt voorzien of wanneer je de producten niet ophaalt van het afleveradres dat je hebt opgegeven.
 1. RECHT TOT ANNULERING
 • Wanneer je goederen of diensten hebt gekocht als consument (dat wil zeggen voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), heb je het recht om elk met ons afgesloten contract binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten te annuleren.
 • Als je een contract wilt annuleren op grond van deze clausule, dan is het belangrijk dat de verpakking ongeopend is en de reden van annulering wordt aangegeven.
 • Je dient dit te melden door contact met ons op te nemen via info@sanas-sportvoeding.com.
 • Je dient de goederen of diensten in bezit te houden en ervoor te zorgen dat de goederen of diensten in dezelfde staat gehouden worden als waarin ze afgeleverd werden, totdat de goederen of diensten door jou aan ons teruggestuurd kunnen worden. Je kunt de goederen bij ons afleveren door eerst contact op te nemen met Joos Sportvoeding (via e-mail: info@sanas-sportvoeding.com of telefonisch via +31 6 430 22 660, tussen 9.00 en 17.00 van maandag t/m vrijdag.)
 • Het bedrag dat je aan ons hebt betaald zal binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen geretourneerd worden.
 • Volg alstublieft onze procedure voor retour authorisatie door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Neem alstublieft zo spoedig mogelijk contact met ons op en het liefst binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen.
 1. PRIJS EN BETALING
 • Alle getoonde prijzen die zijn weergegeven op de website zijn inclusief BTW (alleen indien van toepassing) tegen het geldende tarief en zijn correct op het moment van invoer van de gegevens in het systeem. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen (deze wijzigingen zullen echter geen effect hebben op bestellingen waarvan je een Bevestiging van verzending hebt ontvangen).
 • Als jouw afleveradres zich binnen Nederland bevindt, worden geen extra belastingen doorberekend. Als jouw afleveradres zich buiten Nederland bevindt, kan het zijn dat je onderworpen wordt aan invoerrechten en heffingen (inclusief BTW), die worden geheven nadat een levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten dienen door jou gedragen te worden. Je dient er rekening mee te houden dat het douanebeleid per land sterk kan verschillen. Wij raden je aan contact op te nemen met jouw lokale douanekantoor voor verdere informatie.
 • Betaling kan worden gedaan middels alle belangrijke betaalkaarten, Mr Cash of iDeal. De betaling zal worden afgeschreven van jouw account om het moment van verzending van de goederen of het verlenen van de dienst. Indien betaling geschiedt met een creditcard zal een preautorisatie ter waarde van € 0,01 worden ingehouden tot de kaartuitgever de betaling valideert.
 • In het onwaarschijnlijke geval, dat de prijs op de check-out pagina foutief wordt weergegeven en we dit ontdekken voordat jouw bestelling geaccepteerd wordt overeenkomstig artikel 9, zijn we niet verplicht je de artikelen tegen die prijs te verkopen. We proberen ons er altijd van te verzekeren dat de prijzen op onze Website correct worden weergegeven, maar fouten kunnen voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van de artikelen die je besteld hebt, laten we je dat zo snel mogelijk weten en geven je de keuze jouw bestelling te herbevestigen tegen de gecorrigeerde prijs of jouw bestelling te annuleren. Als je de bestelling annuleert en de artikelen al betaald mocht hebben, wordt overgegaan tot volledige restitutie.
 • Je bevestigt dat de gebruikte betaalkaart of bankrekening (als je Mr. Cash of iDeal gebruikt) jouw eigendom is. Alle kaarthouders zijn onderworpen aan verificatiecontroles en autorisaties van de kaartuitgever. Indien de uitgevende instantie van jouw betaalkaart weigert of, om welke reden dan ook, geen toestemming geeft voor de betaling, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertraging in of het uitblijven van levering.
 • Kortingscodes worden alleen toegestaan onder strikte toepassing van voorwaarden en condities die werden vermeld bij uitgave van de code, zoals toepasbaarheid of maximale orderwaarde. Lees deze voorwaarden door voordat je een order plaatst, omdat wij ons het recht voorbehouden orders af te wijzen of te annuleren als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zelfs in het geval dat het bedrag van jouw betaalkaart of bankrekening (als je Mr. Cash of  iDeal gebruikt) afgeschreven is. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de voorwaarden en condities waaronder de kortingscodes werden uitgeven en deze algemene voorwaarden en condities, zullen de voorwaarden en condities voor de kortingscodes de overhand hebben. Een kopie van de voorwaarden en condities die van toepassing zijn op kortingscodes kunnen ten alle tijde opgevraagd worden bij ons via emailadres info@sanas-sportvoeding.com.
 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM
 • De inhoud van de Website is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, database en andere intellectuele eigendomsrechten en je erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de Website geleverd wordt, in ons eigendom of dat van onze licentiegevers blijft.
 • Je kunt de inhoud van de Website op een computerscherm ophalen en weergeven, deze inhoud opslaan in elektronische vorm op de harde schijf (maar niet op een server of ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie printen van deze inhoud voor jouw eigen persoonlijk, niet -commercieel gebruik, mits je zich houdt aan alle auteurs- en eigendomsrechten. Je mag onder geen beding de materialen of inhoud van de Website anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.
 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 • Overeenkomstig clausule 14, als wij niet aan deze Voorwaarden voldoen zullen wij alleen aansprakelijk zijn voor schade die je lijdt als gevolg van onze niet-nakoming (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins) die een voorzienbaar gevolg van het verzuim zijn.
 • Gebruik van de website

  De Website wordt aangeboden op een ‘zoals verschijnend’ en ‘zoals beschikbaar’ basis zonder verdere verklaring of bevestiging. Wij geven geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. Je erkent dat wij de veiligheid of privacy van de Website en door jou verstrekte informatie niet kunnen garanderen en daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Risico’s geassocieerd aan het gebruik van het internet komen voor jouw rekening.

 • Hoewel we zullen proberen dat het beschikbare materiaal op de Website correct, gerenommeerd en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zullen niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die je zou kunnen ervaren via de Website. Als we de hoogte worden gebracht van onjuistheden in het materiaal op de Website zullen we proberen om deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.
 • In het bijzonder wijzen wij alle verplichtingen af in verband met het volgende:
  • onverenigbaarheid van de Website met jouw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;
  • technische problemen met inbegrip van fouten of onderbrekingen van de Website;
  • ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Website; en
  • ontoereikendheid van de Website om aan jouw eisen te voldoen.
  • In zover als mogelijk toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, ga je ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor gevolgschade of incidentele schade (beide termen omvatten, zonder beperking, zuiver economische schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie , verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of straffende schade die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de Website.
 1. VERBREKING
 • Als een onderdeel van de Voorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar te zijn, dan wordt die bepaling verbroken van de Voorwaarden, maar doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.
 1. VERKLARING VAN AFSTAND
 • Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voortkomend of volgend op bepalingen in de Voorwaarden.
 1. VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING
 • Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen jou en ons bereikt wordt.
 1. RECHT EN BEVOEGDHEID
 • Deze voorwaarden worden gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door Nederlandse rechtbanken.
 1. REVIEWS
 • Als je een review instuurt, verleen je ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide creaties, distribueren en vertonen van dergelijke inhoud in alle media.
 • Je verleent ons het recht om daarbij de naam te gebruiken die je zelf hebt aangegeven, als daarvoor gekozen wordt.
 • Je verklaart afstand te doen van jouw recht als auteur erkend te worden van dergelijke inhoud en jouw recht om bezwaar te maken indien afbreuk gedaan wordt aan dergelijke inhoud.
 • Je stemt ermee in alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het perfectioneren van één van de bovengenoemde door jou aan ons verleende rechten, met inbegrip van de uitvoering op ons verzoek van aktes en documenten.
 • Je verklaart en garandeert dat je zelf alle rechten bezit of anderszins de controle hebt over alle rechten op de inhoud die je post. En je verklaart dat op de datum dat de inhoud of het materiaal aan ons wordt voorgelegd:
  • De inhoud en het materiaal juist is;
  • Het gebruik van de inhoud en het materiaal dat je aanlevert, niet in strijd is met de van toepassing zijnde richtlijnen en dat geen letsel aan een persoon of entiteit veroorzaakt wordt (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen door derde partijen die voortkomen uit of in verband met een overtreding van één van deze garanties.